Payment & Shipping

การชำระเงิน

หลังยืนยันการสั่งซื้อ ท่านสามารถชำระเงินโดยวิธีโอนเข้าบัญชีธนาคาร

Bank Name: Bangkok Bank (BBL)
Account Name: Palawatr Automation Co., Ltd.
Account Number: 062-7-03350-9

*การผลิตชิ้นงานจะเริ่มต้นหลังจากยืนยันการชำระเงิน

ระยะเวลาส่งมอบ

บริการพิมพ์งาน Multi Jet Fusion (MJF) ส่งมอบได้ภายใน 5-7 วันทำการ

บริการพิมพ์งาน Fused Deposition Modeling (FDM) ส่งมอบได้ภายใน 2-5 วันทำการ

*กรณีใช้บริการขัดผิวหรือย้อมสีชิ้นงาน เพิ่มระยะเวลาส่งมอบอีก 1-2 วันทำการ

การจัดส่ง

การจัดส่งสินค้า จัดส่งผ่าน Kerry Express ใช้เวลาจัดส่ง 1-2 วันทำการ

ค่าบริการจัดส่งขึ้นอยู่กับขนาดและน้ำหนักของชิ้นงาน กรณียอดสั่งซื้อเกิน 5,000 บาทจะไม่คิดค่าจัดส่ง